با سلام تقريبا يک ساله کـه متوجه شدم پوست پشت لبم ، پشت لبم تيره شده درون قسمتهايي کـه مو داره ، تيره شده ، پشت لبهاي من از اول پر مو بود، کـه با بند اونـها رو اصلاح ميکنم. پشت لبم تيره شده الان يکساله کـه وقتي حتي موها رو اصلاح ميکنم، بـه نحوي پشت لبم تيره شده کـه باز هم انگار مو داره. پشت لبم تيره شده اين وضعيت خيلي ناراحتم کرده و انگار سبيل دارم، خيلي اذيت ميشم. ميدونم کـه اين تغيير رنگ بـه علت اصلاح مکرر بوده و پوستش حساس شده، درون اثر اصلاح ، فوليکولهاي اون قسمت تحريک شده و سريعتر رشد ميکنند طوري کـه يک روز درون ميون بايد بند بندازم. تصميم دارم موهاشو ليزر کنم. خواهش ميکنم راهنمايي کنيد. آيا راهي هست کـه رنگ پوست پشت لبم بـه حالت سابق برگرده؟: پشت لبم تيره شده




[تیره شدن پوست پشت- Askanswer مرکز مشاوره سلامت ایران ... پشت لبم تيره شده]

نویسنده و منبع: هاوین | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 21:52:00 +0000