با سلام  نوزاد چهار ماهه  کف دست وپاش عرق مـیکنـه بـه پزشک مراجعه کردم گفت قطره آد رو بـه موقع بهش بده من قطرشو بـه اندازه یک قطره چکون هر روز بهش مـیدهم اما یـه روز صبح یـه روز ظهریـه روز شب بسته بـه اینـه کـه بچه خواب نباشـه و هم بخوره چون گاهی نمـیخوره وگریـه مـیکنـه کـه باعث مـیشـه بچسبه حالا راهنمایی کنید علت چیـه با توجه بـه اینکه بچم هشت کیلوست آیـا این علتشـه یـا نـه. اندازه کف پای نوزاد 5 ماهه . اندازه کف پای نوزاد 5 ماهه : اندازه کف پای نوزاد 5 ماهه ، اندازه کف پای نوزاد 5 ماهه
[تعریق دست و پای نوزاد - Askanswer مرکز مشاوره سلامت ایران ... اندازه کف پای نوزاد 5 ماهه]

نویسنده و منبع: bahar gmiase | تاریخ انتشار: Fri, 27 Jul 2018 11:07:00 +0000